ลูกชิ้นบีเอ็มเริ่มต้นธุรกิจจากการเปิดโรงเนื้อและผลิตลูกชิ้นเนื้อครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยผลิต
ณ โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นโรงงานผลิตลูกชิ้นเล็กๆที่ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี
ธุรกิจจึงเจริญเติบโตมาโดยตลอด มีการจัดจำหน่ายในเขตพื้นที่ปทุมธานี และกรุงเทพฯ

จนกระทั่งในปี 2526 ทางบริษัทฯ ได้ทำการย้ายสถานที่การผลิตและจำหน่ายมาอยู่ที่ 191/185-186
ตลาดสดโชคชัย 4 ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ทางบริษัทฯ เริ่มทำการ
ผลิตลูกชิ้นหมู และ เอ็นหมู ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมกันเป็นอย่างมาก ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ต่อมาในวันที่ 11 มิถุนายน 2540 ได้ทำการจดทะเบียนเป็น “ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.บางกอกมีทบอล”
และในวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ได้เปลี่ยนสถานะจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น “บริษัท พ.บางกอกมีท
บอล (1997) จำกัด” ผลิตและจำหน่าย ลูกชิ้นเนื้อ ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเอ็นหมู ฯลฯ
จนกระทั่งในปี 2553 ได้ทำการสร้างโรงงานแห่งใหม่ เพื่อรองรับกับกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น
รวมถึงเพื่อให้ได้มตราฐานและคุณภาพการผลิตที่ดีขึ้น จึงย้ายฐานการผลิตมา ณ เลขที่ 12/19 หมู่ 2
ซ.ป่าไม้อุทิศ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และได้เริ่มย้ายเข้ามาทำการ
ผลิตในปี 2555 จนถึงปัจจุบัน และทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เป็น “บริษัท บีเอ็ม พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด”

  • ปี 2536 ได้รับการรับรอง จากเชลล์ชวนชิม ว่า ลูกชิ้นเนื้อบีเอ็ม มีรสชาติอร่อยเหมาะสมกับเป็นร้านเชลล์ชวนชิม
    ในวันที่ 19 ตุลาคม 2536 จาก ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิ์วัฒน์
  • ปี 2537 ได้รับการรับรอง จากเชลล์ชวนชิม ว่า ลูกชิ้นหมูบีเอ็ม มีรสชาติอร่อยเหมาะสมกับเป็นร้านเชลล์ชวนชิม
    ในวันที่ 29 มิถุนายน 2537 จาก ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิ์วัฒน์
  • ปี 2538 ได้รับรางวัลงานวันเกษตรแห่งชาติ ในการประกวดลูกชิ้นหมู (ตราบีเอ็ม) ได้รับรางวัลที่ 3
    ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บริษัท บีเอ็ม พรีเมี่ยม ฟู๊ด เราจะเป็นผู้นำในการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร(ลูกชิ้น) ด้วยการผลิตลูกชิ้นที่ สด สะอาด อร่อย ได้มาตรฐานการผลิต ลูกค้าของเรา จึงมั่นใจได้ว่า ลูกชิ้นที่ทานนั้นอร่อยและได้คุณภาพ ด้วยคุณภาพการผลิต และการคัดเลือกวัตถุดิบ ให้สมกับสโลแกนที่ว่า “ ยิ่งชิม…ยิ่งชอบ”

บริษัท บีเอ็ม พรีเมี่ยม ฟู๊ด เรามุ่งมั่นปรังปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ ให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อจะบรรลุเป้าหมาย บริษัทฯของเรามาตรฐานการผลิต และรางวัลคุณภาพ